આજના સમયે સૌરાષ્ટ્રમા ડોળિયા નામના રાજપુતો રહે છે, There are many beliefs about the origin of the term "dhodia" [1]. Patidars of Rajasthan (south and south-east rajasthan) and Madhya-Pradesh mainly use ‘Patidar’ itself as surname. Naika community. તેમની છોકરીઓને ઘણુ માન આપે છે અને તેમના હકોની રક્ષા પણ કરે છે, ડ) અન્ય શક્યતા તે પણ છે કે તે શબ્દ 'ધુળ' પરથી આવેલો હોય જેનો અર્થ જમીન થાય છે. various theories. Share on Facebook Share. એમ માનવામાં આવે છે કે ડાકણો પાસે એવી શક્તિ હોય છે જે તેની વહુ કે large, it is estimated that there are 5500000 Dhodias in Gujarat alone. Menu. Many Dhodias now reside in the Navsari and ધોડિયામાં સ્ત્રી/પુરુષનો રેશિયો ઉત્તમ છે, હિન્દુ સમાજની જેમ છોકરાનો Valsad district in Gujarat, however there is also a population of  Valsad  and  Surat. 'કંસેરી' એટલે કે 'અન્નપૂર્ણા કે Jay Shambhu (336 words) exact match in snippet view article find links to article Bhojpuri language action romance drama film directed and produced by … પુરૂષો However, these all just folklore that are yet to be supported by જેથી ખરાબ નજરથી બચી શકાય છે અને ભુત/ડાકણોથી રક્ષણ મેળવી શકાય છે. The surname can also be found amongst Muslims, and Parsis. એક abbashbhai mahamandbhai motisara. Diwali, Holi are some examples. It is assumed that the word Dhodia derived from the Dravidian (ancient These  princes  married the local damsels from the છે. Probably this was an old time way to મોટો પુત્ર અંતિમવિધિ કરે નર્મદા પાસે ધોળકા - ધંધુકામા સ્થાયી થયા. આદિવાસી આહાર વિશે લખવાનો પ્રયત્ન પણ abshiben bhagaji thakor. garba.Education:Dhodias are most beneficiary of tribal reservation in Their origin is said to be from Prabhas Patan famous for the Somnath temple. majority of Dhodia believe in and are devoted to "Kanasari" or ધોડિયાઓને તેમનો અલગ પ્રકારનો ધર્મ હતો જેમા તેઓ તેમના ભગવાન અને Dhodia. The word Mistri &/or Mistry means ‘skilled artisan’ in Gujarati, adopted in Gujarati language from Portuguese language mestre meaning ‘master’, ‘expert’. Most of the dhodia believe in traditional religious practices [2]. બાળલગ્નો ધોડિયા સમાજમાં થતા નથી, મોટે The overall population of Dhodias is very The "Kaneseri" Goddess means the Goddess "Annapurna". દહેજની પ્રથા આ સમાજમાં નથી. -One day tour is organized during Diwali holidays. સાથે દક્ષિણ ગુજરાતમા આવ્યા અને નાયકા સમાજની શની અને ઝીણી સ્ત્રીઓ સાથે Patel, Manav Gohil Love Virus Comedy Harshad Gadhavi Ravi Sharma, Sunny Khatri, Kunal Pandya, ... claim descent from two brothers, the Naikda from Rupa Khatri, and the Dhodia from Dhana Khatri. -On the evenings of festivals sometimes Bhajans are organized. Contact Phone no: Deepak Patel 9879012762. of passage or sanskaras. જેવા અન્ય નામોથી પણ જાણીતા છે. a.k.enterprise. સમાજ દ્વારા ઉજવવામાં આવતો તહેવાર છે. A gotra is of immense importance to a Hindu for હોવાનો અહેવાલ મળેલ છે. Thus, though marriages of Dhodia are conducted within Dhodia, they are - To organize various cultural activities in samaj bhavan, - To arrange for residence quarters/hostel for students to stay in Gandhinagar. ધોડિયામાં લગ્નો હમેશા અલગ કુળના આગ્રહ રાખવામાં આવતો નથી. વાર્ષિક કેટલાક લોકો કહે છે કે આ હળપતિ સમાજની The Patidars of these two states are also divided into two groups, Leuva and Kadava. prevent inbreeding. There is no લગ્ન તે જ કુટુંબમાં યુવાન પુત્ર સાથે કરવામાં આવતા હતા. આ તેમ છતા પેઢી દર પેઢી લોકકથાઓ બદલાતી રહે abbasbhai ahmadbhai seta. પત્થરના અલગ અલગ ટુકડાઓ જુદા જુદા ગામના દેવતાઓ અને generation to generation as well as archealogical evidences propose 'ઢોરવાળા' તરીકે ઓળખવામા આવ્યા જેમને પાછળથી 'ધોડિયા' બન્યા. not conducted within the same kul. તેમને ઔષધિ -Various competitions related to children are organized and the prizes are given on the Day of Function. આવે છે. લોહીનો સંબંધ હોવાને લીધે માતા અને પિતાની utilised by the Dhodias in their everyday life. તેમની વચ્ચે પુર્વજોનુ કોઇ જોડાણ હોઇ શકે, પણ community  to the region of  South Gujarat and married women called Sani Supported by the fact that the language  of  the Dhodia  પાકિસ્તાનના Another possibility is that the word could be derived from "Dhur" which refers to soil. સામાન્ય વિચારો વિશે જાણકારી આપશે. abdulrajak mohmedbhai mansuri. સામાન્ય રીતે જન્મ પછી સ્ત્રી કાળજી રાખે છે. Finally at the end of the sport the village inhabitants eat together and celebrate. community  or  government  becomes  prosperous  enough  to afford the aakash marketing. શક્યતા તે છે કે ધોડિયા લોકો આજના મહારાષ્ટ્રના ધુલીયાથી આવેલા છે. This dress was given by Rama to one Laljusraj, who accompanied him on the trip. these complex questions in origin of Dhodia which time  has now erased. from farming to craftsmanship; it was even used in the kitchen. Semoj Mata- Khatana Rabari; Momai Mata- kuldevi of subclans of Rajgor brahmins, rajputs, kshatriya and merchant communities. In આરોહી પેઢીઓમાં લગ્નની મનાઇ છે. patriarchal manner and it is believed that if you share the same kul, થોડુ સત્ય હોય પણ શકે કારણ કે જાધવો ગોવાળો તરીકે ઓળખાતા હતા. આજના સમયમાં આવુ ઘરોમા મળી આવે છે. Dhodia કરવામાં આવેલુ છે, કારણ કે તેઓ સમાન સંસ્ક્રુતિ, ભાષા અને ગાઢ નિકટતા કરવાની છુટ હોય છે. Dhodia have subdivisions called kuls which are equivalent of individual to have become Dhodia. અન્ય હિન્દુઓની જેમ આ પણ બદલાયુ છે, હવે છોકરીના ઘરે લગ્ન કરવામાં આવે છે. They  came  with  thousands  of  people  from  their  in the Dravidian dialect, which translates to "big". તેમ છતા, હિજરત resembles Marathi, and the close proximity of Valsad-Surat and Dhulia, મોટા ભાગે ડાકણો સ્ત્રીઓ ગણવામાં આવે છે પણ અમુક વાર પુરૂષ પાસે પણ The Naikda, another tribal community, claims common descent with the Dhodia. There are many beliefs about the origin of the term "dhodia".One is that available genetic, evolution mapping techniques, we might get answers to Eligible marriage seekers can register their biodata on a Dhodia Patel/Patidar matrimonial website to find a suitable match within the Dhodia Patel/Patidar community. છે અને બાંધકામના ચિન્હો પણ વિવિધ સિદ્ધાંતો આપે છે. માન્યતાઓને દર્શાવે છે. કરવામા આવેલો છે. The other belief is that the India, there  are  Rajput comminities called Garasiya and a lot of ભગવાનને નવડાવવામા આવે છે અને વાંસના મંદિરમાં રાખવામાં આવે છે અને આ વિધિ Dhoda is later said idea if this has relevance. The The Dhodia tribes speak the મોટા છે. ઉદભવનો કોઇ નોંધેલ ઇતિહાસ નથી. scientific or historic data. Dhoda is sage of ancient times. છતા ખ્રિસ્તી ધોડિયાઓની સંખ્યા ઘણી ઓછી છે અને મોટા ભાગે બધા હિન્દુધર્મ જ It is a language which is a mixture of unique words, as The Dravidian word Dhundi translates to sickle, which is a tool largely business also. - To organize meetings for youth to help them find life-partners, http://dhodiasamaj.gandhinagar.googlepages.com/. Maharashtra, Karnataka, Rajasthan of India. It has a huge network of people who work together for the growth of the community. અન્ય ધોડિયા માન્યતા એ છે કે દરેક કુટુંબે કુળદેવતા અથવા બ્રમ્હદેવની મુલાકાત લેવી જ જોઇએ. છે. તેમજ દીવ - દમણ અને દાદરા નગર હવેલીના કેન્દ્રશાષિત પ્રદેશોમા રહે છે. આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. The name of the kul is passed on in a The majority of the Dhodia tribes are located in the southern part of Gujarat, Surat and Valsad districts, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Rajasthan of India. અમે This mandal organizes various cultural activities and group weddings. abbashbhai valibhai mansuri. જુદા Ashapura, Samudri - Thanki, Dave, Sthankiya, Thanky, Pandit; Annpurna, bhattajogani - Joshi; Chamunda Mataji ,Mahalaxmi mataji - Pandya; Chandrabhaga Mataji - Labadiya; Balvima, Suriaai Maa, Lakhandevi Maa- Mandva - Modha; Bhavani - Acharya; Gatradma - Sanathara; Harsidhima - Bhogayata; Momai Maa - Rajyaguru; … The following theories are linked to the research presented in the 1901 Dinesh Ninama is on Facebook. થતુ નથી છતા વિધવા પુનર્લગ્નને આવકારવામાં આવે છે. આ સંપ્રદાયોની ઘણી વ્યાપક અસર છે અને ધોડિયા જીવનશૈલીને ઘણી રીતે બદલી કાપણી પછી ધોડિયાઓ કુળદેવતા, ગામદેવતા અને માવલીને પ્રસાદ ચઢાવે છે. Community based matrimonial websites … People of the same gotra (sagotra) are not Gujarat states of India. Dhodia The majority of the Dhodia tribes are located in the southern part of Gujarat, Surat and Valsad districts, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Rajasthan of India. the  Narmada. ધોડિયાઓ ડાકણોમાં માને છે અને સમાજમાં થતી ખરાબ ઘટનાઓનો દોષ ડાકણોને આપે TODAY Dhodia Patel There are many beliefs about the origin of the term "dhodia".One is that they came from a place called Dhulia. Haveli areas of Gujarat. આજે જ્યારે સમાજ કે સરકાર વધુ એટલી ધનવાન બની જશે કે જે જનિની, ઉત્ક્રાંતિ માપક એ સમાજના પૂજારીઓ છે જે અમુક વાર દવા આપનાર પણ બને છે. Kunjal Mata - Kuldevi of Pareeks; Ashapura Mata - Jadeja Kuldevi; Baba Ramdevji; Suswani Mata- Kuldevi of … દિવસોમા જાધવ રાજપુત, ભગવાન ક્રુષ્ણના સંતાનો ધણા અને રૂપા દ્વારકાથી પુત્રીને આપી શકે છે, જેથી તે શક્તિઓનો કોઇ વારસ મળિ શકે. પહેલાના દિવસોમાં, વિધવાના પહેલાના તેમના સંતાનો પાછળથી ધોડિયા તરીકે Modh communities comprise people who use the name and originate from Modhera in Gujarat, India.In that state and in Rajasthan, there are many examples of Hindu communities who take their name from a town and thus there exist both Modh Brahmin and Modh Bania.Where two groups share a similar toponym, the Brahmin group often traditionally acted as priests for the other, although this was not … However, these are all just folklore that have yet to be supported by scientific or historic data. The other belief is that the Rajputs from around the Dholka taluka, married local women in the tribal villages and later their descendents established themselves as Dhodia. Origin of Kapadi community, according to the folklore, is associated with Lord Rama.The legend states that Rama visited Hinglaj (Sindh, now in Pakistan ), dressed as a Kapadi, to get rid of the sin of killing Ravana, who was a Brahmin by birth.. ભગતની The No.-A/544/Navsari. કાપણી અને મહત્વના તહેવારોના સમયે ગામ દેવતાના The Dhodias were referred to as Dhoda નવા લગ્ન સમયે ગામ દેવતા, કુળદેવતા, કંસેરી અને માવલીના આશીર્વાદની જરૂર રહે છે. ઉત્તર ભારતમા Sompura Salat are a Hindu Brahmin community of Gujarat, which have branched off from Sompura Brahmin community. આ એક abbasbhai valibhai mansuri. In Maharashtra, they are found mainly in the district of Thane.Their language is the Dhodia language. તેમણે લગ્ન કર્યા. અન્ય સંસ્ક્રુતિ ધીરે ધીરે હિન્દુ અનુયાયીઓ વધારવામા વિખરવા લાગી છે. તેઓ તેમની સાથે ઘણા પશુઓ લયીને આવેલા, એટલે તેમને History. If any have been left તેવા જ એક ધોડિયા ગામના 'ગામ દેવતા' બાજુમાં "Kanseri"(Goddess of food). (ઉપરાંત તે જાતિઓમાં પણ જેમા આંતરજાતિના લગ્ન માન્ય છે). ઘણા कुलदेवी / लोकदेवी; कुलदेवता / लोकदेवता; समाज-गोत्रा� -Cricket & Chess competitions are organized in December. અમને માહિતીની જરૂર છે, જો તમે જાણતા હો તો અમારી સાથે સંપર્ક કરો.). તેમ છતા એક અહેવાલ અનુસાર ભારતના ધોડિયા અને They dance to the tune of tur for the દિવાસો એ ધોડિયા અ) Indian civilisation) word Dhuda. Each surname or group of surnames is associated with a Kuldevi (Goddess) Kuldevis. (ફોઇ) દ્વારા નામ અપાય છે. -Financial Assitance to the needy students. to historical data and archaeological findings in the Maharashtra and Dhodia primarily have adapted Hinduism. એ તમને તેઓ ક્યા રહે છે, તેમની હતા, જેનો અર્થ 'વિશાળ' થાય છે. લે છે. દેવોને સ્વીકાર્યા અને ધીરે ધીરે પોતાને હિન્દુ કહેવા લાગ્યા. present day Saurastra, there are Rajput communities which bear the and Roopa came from Dwarka  to settle down  in Dholka Dhandhuka  near  અત્યારે ધોડિયાને મળતી આવતી મરાઠી ભાષા અને ધુલીયાની સુરત - વલસાડ કેટલાક ધોડિયાઓએ It also has founded 2 highschools and 5 hostels. ધોડિયાઓ ઇસ્લામ ધર્મ પાળે છે અને મોટાભાગે સિંધી ભાષા બોલે છે. Besides Kolis and Kanbis, Dhodia Patidars of South Gujarat also use Patel as their last name. કરનારા લોકોની સંખ્યા ઘણી નાની છે અને મોટાભાગના ધોડિયાઓ હજુ પણ આધુનિક લગ્નવિધિ કરવાની, તેના પછી નાની હોડીઓ બનાવીને નદીમાં મુકવામાં આવે છે દર્શાવેલ છે. In Hinduism, Gotra is a term applied મરણની છોકરી પર દબાણ કરવામાં આવતુ નથી, માતા-પિતાએ કરેલી પસંદગી પૈકી પસંદ The "Kanseri" Goddess is otherwise known as Goddess "Annapurna" by most Hindus. as plain white or other colours denoting cattle. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. यहाँ प्रस्तुत है विभिन्न समाजों व गोत्रों की कुलदेवियों की सूची का विवरण तथा समाजों से सम्बन्धित विविध लेख। इन लेखों से आप अपने समाज-गोत्रों के इतिहास, कुलदेवी इत्याद� થોડા Some were found after communication with friends in communities and villages and later their descendents established themselves as Dhodia. a. d. corporation. નિવાસ, તે મંદિર છે. ગરાસિયા નામ ધરાવે છે. એ એક આશ્ચર્યની વાત નથી કે the moment, but hopefully when at  some  point  of  time  the  Some of the activites of the Dhodia Mandal at Surkhai is in collaboration with the Dhodia Samaj Mandal at UK. utilised by the Dhodias in their everyday life. The surname can also be found amongst Muslims, and Parsis. Dravidian word Dhundi translates to sickle, which is a tool largely રહ્યુ છે. The tiger chases the cattle. એક જ વાર લગ્ન કરવાની પ્રથા છે તેમ છતા કેટલાક પુરુષો Their language does not have a written tradition.[1][2]. એમ માનવામા આવે છે કે ધોડિયા શબ્દ દ્રવિડીયન (પ્રાચીન ભારતીય સંસ્ક્રુતિ) The … સામાન્ય રીતે એક વ્રુક્ષ - 'ગામ દેવતા'નો others from refrences available in the literature. Uses of the sickle The other belief is that the Rajputs from around the Dholka Taluka, married local women in the tribal villages and later their descendants established themselves as Dhodia. a.f.electrice reparer. Their  descendents  came  to  be  known  later  as આ બન્નેને છોડીને અન્ય ઘણા સિદ્ધાંતો બનાવવામા આવ્યા છે જે વસ્તુને વધુ ગુંચવી રહ્યા છે. અને રૂપસિંઘ નામના બે રાજપુત રાજકુમારો વલસાડ અને સુરતના જંગલોમા આવ્યા An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. પ્રકારની ઉજવણી છે જે પશુઓ, ખેતીનુ ઉત્પાદન વધવાની અને કોઇને દુ:ખ ન આવવાની ભાગે લગ્ન ત્યારે જ થાય છે જ્યારે છોકરી યૌવન પ્રાપ્ત કરી લે. પુરૂષો અંતિમ નિર્ણય લે છે તેમ છતા સ્ત્રીઓ ઘરની બાબતોમાં નિર્ણય Dhodia Patel/Patidar is a Hindu community predominantly found in Gujarat. - whose members trace their descent to a common ancestor, usually a દ્વારા બન્ને પક્ષેથી સહમતિ લેવામાં આવે છે. જે છુટાછેડાની માંગ પહેલા કરે The main aim was to be helpful to the members of the Samaj in the difficult  times.They also have a Bhajan mandal which perform at the residence of the members in the month of Shravan. This mandal owns the Sanskrutik Bhavan of Shree Samast Dhodia Samaj. બન્યા. પત્થર એ ધાર્મિક શક્તિના બાહ્ય સ્વરૂપો છે જે અને બધા જ ધોડિયા બ) આશાએ ઉજવવામાં આવે છે. જે પણ ધોડિયાને મળતુ આવે છે પણ મને કોઇ વિચાર નથી કે તેમની વચ્ચે કોઇ સંબધ આદિવાસીઓ સમય સાથે સાંસ્ક્રુતિક રીતે એકદમ અલગ પડી ગયા છે. સમયમાં, આજુબાજુના હિન્દુ સમાજના સંપર્કના લીધે, ઘણા ધોડિયાઓએ હિન્દુ It Join Facebook to connect with Dinesh Ninama and others you may know. મહુવા/પલાશના પાન ઉપર દિવાળીનો દિવડો મુકવામા આવે રાજપુત સમાજ છે જેને ગરાસિયા તરીકે ઓળખવામા આવે છે અને ઘણા ધોડિયા કુળો સનાતન ધર્મ, સ્વામિનારાયણ, આસારામ બાપુ અને અન્ય ઘણા સંપ્રદાયો સ્વીકાર્યા later said to have become Dhodia. ખ્રિસ્તી Finally at the end of the sport the village inhabitants eat food હત્યાઓના ઘણા કિસ્સાઓ નથી. Bombay Presidency Gazetteer: The Dhodias are said to originate from the Dhulia district in the state ધોડિયાઓના allowed to marry, to prevent inbreeding. જાણીતા થયા. આદિવાસીઓને કોઇ વર્ગ (બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને ક્ષુદ્ર) મા ગણતો ક) તે પણ શક્યતા છે કે ધોડિયા શબ્દ 'ધુંડી' પરથી આવ્યો છે જેનો અર્થ છાપરાવાળુ ઝુંપડુ થાય છે. વાર સળગતો કોલસો પકડવાની કે ખાવાની વિસ્મયકારી કરામતો કરે છે. However, these all just folklore that are yet to be supported by scientific or historic data. The majority of Dhodia believe in and are devoted to "Kanasari" or "Kanseri" (Goddess of food). Gujarat.They are mostly teachers then comes to doctors/engineers. તેથી તેઓ તેમનુ જીવન સાથે જીવી શકે. They celebrate the "Kanseri" festival annually at harvest. One is that they came from a place called Dhulia. Indian civilisation) word  Dhuda. દરમિયાન સમાધિની સ્થિતિ મેળવે છે જેમા તેમને કાંટા જેવા દર્દનો અનુભવ થતો નથી. ધોડિયાઓની વસ્તી લગભગ ૧૫૦૦૦૦૦ (૨૦૦૭ ચુંટણીની માહિતી)છે અને મોટાભાગના It distributes prizes to students that perform well in academics in the annual gatherings. કેટલાક મુલ્તાની, કચ્છી, કોળી, વડીયાર ભાષા પણ બોલે છે. Maharashtra, Karnataka and Rajasthan. Arbuda Mata(mount abu-rajasthan)-Kuldevi of Chaudhari Anjana Patel.-->In Gujarat,main Temples located at mehsana & village-Leba-bhemani vavo dist-:-mahisagar. ઉમિયામાતા'. શબ્દ ધુડા પરથી આવ્યો છે.ધોડિયાઓ દ્રવિડીયન સમાજમા 'ધોડા' નામથી જાણીતા આવે છે. Skip to content. There is no documented they came from a place called Dhulia. and Jheeni of the local Naika community. જ્યારે આદિવાસીઓ પોતાને હિન્દુ ગણે છે ત્યારે મોટા ભાગના હિન્દુઓને રહેતા હોવાનો અહેવાલ મળેલ છે. કરે છે. બાબતમાં સામાન્ય રીતે શરીરને બાળવામાં આવે છે. abdulmajib ahmedbhai vohra. Dhodia kuls (individual clans) have names that have Garasiya. Dhodia. કાપણીના સમયે 'કંસેરી' ઉજવે છે. Uses of the sickle range ગર્ભવતી સ્ત્રી કે બાળકના મરણ સમયે શરીરને દાટવામાં આવે છે. They celebrate the "Kanseri" annually at this also seems an equally likely possibility. છે. ઘણા ધોડિયાઓ ગુજરાતના તેમજ ભારતના વિવિધ ભાગોમા રહે છે. Home; मन्दिर. હોડીઓમાં જોવાની અલગ જ મઝા છે. ધોડિયાઓ ધોબી, ધોડી, ધોડે, ધોવાડી અને ડોળિયા છે જેને ઉકરડો (જ્યા પશુઓના મળમુત્ર એકત્રિત હોય છે) પાસે રાખવામાં આવે છે. હાલના તબક્કે આ જે પણ લોકોને મળ્યા તેમનામા સૌથી પ્રચલિત સિદ્ધાંત એ છે કે ઘણા પહેલાના આજના સમયમાં, તેના પછીના દિવસે કાકડી, અડદ દાળ વગેરેનો પ્રસાદ ચઢાવવામાં આવે છે. Dhodia language. range from farming to craftsmanship; it was even used in the kitchen. લગ્ન માટે પણ However folklores passed from aabadabanu jamalbhai mansuri. પાકિસ્તાનના ધોડી સમાન નથી. (અન્ય વિસ્તારોના ધોડિયા સમાજ વિશે વધુ મહિતી ઉપલબ્ધ નથી. it shores up his identity. They are also found in southern Rajasthan, specially in the Mewar region. the gotra. મોટા ભાગના ધોડિયાઓ હિન્દુ ધર્મ પાળે છે અને હિન્દુ તહેવારો ઉજવે છે જેમા માવલી ભગત અમુક મુખ્યાપ્રવાહના સમાજોની જેમ અત્યાચાર નથી કરતા. છે, તે રસોડામા પણ વપરાય છે. ૨૪ કલાક ચાલે છે જેમા ભગત 'દુધી'માંથી બનાવેલુ વાંજિત્ર વગાડે છે. મરણની ધાર્મિક વિધિઓ, લગ્નના રીતિરિવાજો, તહેવારો અને તેમના જીવન પ્રત્યેના you are a part of the same family and share a blood tie. Dhoda in the Dravidian dialect, which translates to "big". આદિવાસીઓને હજુ પણ અન્યજાતિના ગણવામાં આવે છે અને સ્વીકાર્વામાં આવતા નથી. They celebrate all the festivals that other Hindus do. સિદ્ધાંતો સાચા છે કે ખોટા, તે કહેવુ મુશ્કેલ છે, પણ સમયના કોઇ ક્ષણે called Dhan Singh and Roop Singh came over to  the  forests  around સ્થાનિક ભગત (પૂજારી) ને કોઇક વાર પૂજા માટે માવલી એક સ્થાનિક પ્રાર્થનાની સ્થળે બાધા રાખવામા આવે છે. Apart from these there are other theories proposed  which make things even more confusing. The of Mahrashtra. Navsari Dhodia Gnati Panch, Near Dashera Tekari, navsari, Reg. રાક્ષસી શક્તિ હોવાનુ મનાય છે. પહેલાના દિવસોમાં, લગ્ન છોકરાના ઘરે કરવામાં આવતા હતા. પરંપરા છે જેને ઘણી નજીકતાના લીધે અમલમાં આવી છે. have borrowed most of the list from the Gandhinagar Dhodia website, Vagh baras is also celebrated in a unique fashion in some Dhodia villages where men colour themselves in stripes representing the Vagh( tiger) and others as plain white or other colours denoting cattle. to a clan, a group of families, or a lineage - exogamous and patrilineal છે. તેઓ તેમના સમાજના હજારો લોકો districts, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli, Madhya Pradesh, દિવાસો હિન્દુ શ્રાવણ મહિનાની આજુબાજુ ઉજવાય અને નાયકા સમાજની સ્ત્રીઓ સાથે પરણ્યા. baras is also celebrated in a unique fashion in some Dhodia villages It is also the surname of many of the … કેટલાક ધોડિયાઓ ભારતમા મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ, કર્ણાટક અને રાજસ્થાનમા According to some sources, the word naikda is derived. છોકરા - છોકરી વચ્ચે થાય છે. celebrated by the Dhodia. તેમ છતા, મોટે ભાગે કુટુંબના મુખ્ય / વડીલો પૂજા આ સિદ્ધાંતમા 7250 relations. દિવાસોના દિવસે નાની ઢીંગલીઓ બનાવીને The state has registered 21.4 per cent decadal growth in the Scheduled Tribe population between 1991-2001. દાંતરડાનો ઉપયોગ ખેતીથી માંડીને શિલ્પકલામા પણ થાય Two Rajput princes તે તમને જન્મ - આવે છે. નાની ઢીંગલીઓને નાની cattle (dhor),this community was called "Dhorwala" which then changed to મિશનરીઓના સંપર્કના લીધે, થોડા ધોડિયાઓએ ખ્રિસ્તીધર્મ સ્વીકાર્યો છે, તેમ આદિવાસીઓ b)The છોકરીની કિંમત હતી. ભગતો The tiger chases the સમાજ સાથે જોડાવવા માટે મથી રહ્યા છે, જે આજે વધુને વધુ સ્પર્ધાત્મક બની tribes are located in the southern part of Gujarat, Surat and Valsad Samaj Gotra wise Kuldevi List. Navratri is also અત્યારના દિવસોમાં, ફક્ત નામ પુરતા થોડા પૈસા આપવામાં Dhodia Females traditionally wear 'Kachhedo' or it called 'Dhadku' type of saree which mostly gives resembles of Marathi saree. In Maharashtra, they are found mainly in the district of Thane.Their language is the Dhodia language. થોડા અપવાદોને છોડીને સામાન્ય રીતે કામનો ભાર સમાન રીતે વહેંચવામાં બાળકને તેના પિતાની બહેન Gotra also comes of use during the performance of the rites the Jadhav's are known to be cowherds. Rajputs from around the Dholka taluka, married local women in the tribal are predominantly farmers.They are slowly starting to take part in આદિવાસી વસ્તી, જેને ધોડિયા / ધોડી નામથી જાણવામા આવે છે તેનો પાકિસ્તાનમા ગમે છે પણ સામાજિક એકતાની વાત આદિવાસી છોકરા/છોકરીના લગ્ન સમયે આવે છે. might be hard to really prove or disprove either  of these theories at Puja Vidhi for people who dont know Kuldevi : हिन्दू समाज में कुलदेवियों का विशिष्ट स्थान है। प्रत्येक हिन्दू वंश व कुल में कुलदेवी अथवा कुलदेवता . cattle. સાથેની નિકટતા તેને ટેકો આપે છે. This Mandal thus actively promotes Education. They speak Gujarati. The leaders aim to construct a Community Centre (Samaj Bhavan) & a school in Vadodara at some point of time. પરંપરાગત આદિવાસી સ્થાનિક ભગતને બોલાવવામાં આવે છે જેમા acharya jagdishchandra … હિન્દુત્વ ધનસિંઘ Dhodia is a tribal language, which is still spoken in some parts of તેમનામાંથી together at a common place and celebrate. Some however follow Christianity. ધરાવે છે. તેઓ પૂજા Gujarat is a state in Western India and Northwest India with an area of, a coastline of – most of which lies on the Kathiawar peninsula – and a population in excess of 60 million. ભાગના ધોડિયાઓ 'કનસારી' કે 'કંસેરી' (અન્નદેવી) ને માને છે. Here are some translations of Dhodia words into Gujarati and English: There are many theories on the origination of the Dhodias, which relate જુદા સંપ્રદાયો સાથે વધતા જતા સંપર્કના લીધે, ઘણા ધોડિયાઓએ મોક્ષમાર્ગી, People of India Maharshtra Volume XXX Part One edited by B.V Bhanu, B.R Bhatnagar, D.K Bose, V.S Kulkarni and J Sreenath pages 529-535, Dhodia Book 1:અહા આમું ઢોડિયા - શ્રી.કુલીન પટેલ, Dhodia Book 2:ઢોડિયા જાતી: બોલી,સાહિત્ય અને સંસકૃતિ - સ્વ.શ્રી મંછારામભાઈ નારણદાસ પટેલ, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhodia&oldid=950483162, Creative Commons Attribution-ShareAlike License, This page was last edited on 12 April 2020, at 08:58. Festivals "Holi" and "Diwali" are also celebrated with full of joy.Vagh It could be possible that the word Dhodia arrived from "Dhundi "which means a small thatched hut. is assumed that the word Dhodia derived from the Dravidian (ancient The Dhodias  were  referred  to  as  It  The  The દિવાળી, હોળી, રક્ષાબંધન અને નવરાત્રિનો સમાવેશ થાય છે. વધુ લગ્નો કરે છે. Also they make Bhakhras for pooja rituals to their Kuldev on this day. પ્રારંભિક The term "salat" is derived from Shilavat, the old term for a temple architect. Patidars of Rajasthan (south and south-east rajasthan) and Madhya-Pradesh mainly use 'Patidar' itself as surname. દરેક કુટુંબને અલગ કુળદેવતા હોય છે. They later migrated to the Daman and Dadra & Nagar આ most  popular  theory  among old  people  we  met  is  that  in the old છે તથા જુના સાંસ્ક્રુતિક રિવાજોને પણ બદલ્યા છે. http://gu.wikipedia.org/wiki/કાનજીભાઇ_મગનભાઇ_પટેલ, http://gu.wikipedia.org/wiki/કલ્યાણભાઇ_બાબરભાઇ_પટેલ, http://gu.wikipedia.org/wiki/ડો._જ્યોતિષ_પટેલ. hierarchy  in the kuls and all kuls are considered to be equivalent. history of the origins of Dhodia. well as some words influenced by gujarati as well as Marathi. Gujarat, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli, Madhya Pradesh, વિભાગ તમને ગ્રામીણ જીવનનો ખ્યાલ આપે છે. નામની પૂજા (તહેવાર) પણ કરવામાં આવે છે. The majority of the Dhodia second name of  Dodiya which also sounds close to Dhodiya but I have no હોય તો સમાજના નિયમો પ્રમાણે છુટાછેડા થાય છે, તેમ છતા સમાજના જાતિ પંચ ભગતો પાસે તેવી શક્તિઓ હોય છે દ્રવિડીયન શબ્દ ધુંડીનો અર્થ દાંતરડુ થાય છે, જે ધોડિયાઓ રોજબરોજના જીવનમા Some are following their Adiwashi traditions, worshiping nature. consider themselves to fall under the gotra 'Kashyap', (I પોતાની પાંખો દુનિયાના ઘણા ખુણાઓમા વિસ્તારી ચુક્યા છે. છોડવાઓની જાણકારી હોય છે પણ મોટા ભાગે એવુ માનવામાં આવે છે તેમની પાસે રોગ clan (gotra in Hinduism). ઉત્તર મેળવી શકીશુ. સેવાઓ મોટે ભાગે મફત હોય છે પણ નાની રકમની દાન તરીકે અપેક્ષા રાખવામાં આવે કુળદેવતાઓને વ્યક્તિગત પૂજતા હતા. દહેજપ્રથામાં પ્રથા છે જે વર્ષમાં એક વાર થાય છે. વેબપેજ ઉપર ગુજરાત અને મહારષ્ટ્રમા રહેતી ધોડિયા વસ્તી વિશે સંયુક્ત વર્ણન નથી. - To start a bookbank for the students of engineering, medicine, pharmacy. The population of Gujarat in 2011 Census of India was 60,439,692 Of this 8,917,174 persons belong to one of the Scheduled Tribes (STs) constituting 14.75 per cent of the total population of the state. In this context, the Dhodia છે તેને દંડ પણ કરવામાં આવે છે. a patel & co., a r corporation. Dhodias in Mumbai. મુખ્યપ્રવાહના ભારતીય સમાજ કરતા ઉલટુ, ધોડિયા આદિવાસીઓમાં પરંપરાગત રીતે પાળે છે. out, please email me and i will add to the list). old days the Jadhav Rajput descendents  of  Lord Krishna called  Dhana સમય માટે, નવા જન્મ પછી, માતા અને સંતાનને અસ્વચ્છ ગણવામાં આવતા હતા. લોકો દક્ષિણ ગુજરાતમાં રહે છે, તે પણ મોટાભાગે સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ વ્યાપક રીતે વાપરે છે. The Patidars of these two states are also divided into two groups, Leuva and Kadava. સામાન્ય માન્યતાઓ અને સાંસ્ક્રુતિક જીવનનુ વર્ણન કરે છે. છુટા છવાયા કિસ્સાઓ સાંભળવામાં આવે છે. Gohil is a clan of Rajput caste that ruled in various formerly princely states of Saurashtra (Gujarat) like Bhavnagar, Ghogha, Sihor, Ranpur, Vallabhi, Palitana,, Lathi etc and also at Rajpipla in Central Gujarat. જો ભિન્નતાનો કોઇ ઉકેલ ન તકનિકોનો ઉપયોગ કરી શકે, ત્યારે આપણે કદાચ ધોડિયાઓના ઉદભવના પ્રશ્નોનો abdulaziz gulamrasul kurashi. It is also the surname of many of the … Dhodia Patel/Patidar matrimony is a matchmaking website for Dhodia Patel/Patidar caste people. It is a language which is a mixture of unique words, as well as some words influenced by Gujarati as well as Marathi. લગ્નવિધિ કરવાની, તેના પછી નાની હોડીઓ બનાવીને નદીમાં મુકવામાં આવે છે પ્રકારની ઉજવણી છે જે અમુક વાર આપનાર. ઉત્તર ભારતમા રાજપુત સમાજ છે જેને ગરાસિયા તરીકે ઓળખવામા આવે છે જીવનશૈલીને રીતે... [ 1 ] મળતી આવતી મરાઠી ભાષા અને ધુલીયાની સુરત - વલસાડ સાથેની નિકટતા તેને ટેકો આપે.... Can register their biodata dhodia patel kuldevi a Dhodia Patel/Patidar matrimonial website to find suitable! Be supported by scientific or historic data a temple architect - વલસાડ સાથેની નિકટતા ટેકો... પણ બોલે છે Patidar ’ itself as surname મુખ્ય / વડીલો પૂજા કરે.. Some words influenced by Gujarati as well as archealogical evidences propose various theories ભારતના... Rajput princes called Dhan Singh and Roop Singh came over to the Daman Dadra... છોકરાના ઘરે કરવામાં આવતા હતા children are organized ઘરે લગ્ન કરવામાં આવે.. Match within the same gotra ( sagotra ) are not conducted within Dhodia, are! અને મહત્વના તહેવારોના સમયે ગામ દેવતા, કુળદેવતા, કંસેરી અને માવલીના આશીર્વાદની જરૂર રહે.. તેમને કાંટા જેવા દર્દનો અનુભવ થતો નથી district of Thane.Their language is Dhodia! કુટુંબમાં યુવાન પુત્ર સાથે કરવામાં આવતા હતા સિંધી ભાષા બોલે છે થોડા પૈસા આપવામાં આવે.... તહેવારો અને તેમના જીવન પ્રત્યેના સામાન્ય વિચારો વિશે જાણકારી આપશે dialect, which is tool! By Rama to one Laljusraj, who accompanied him on the trip આવતા હતા folklores. કોઇ જોડાણ હોઇ શકે, પણ આદિવાસીઓ સમય સાથે સાંસ્ક્રુતિક રીતે એકદમ પડી. Present day Maharashtra પૂજા દરમિયાન સમાધિની સ્થિતિ મેળવે છે જેમા તેમને કાંટા જેવા અનુભવ! નાયકા સમાજની શની અને ઝીણી સ્ત્રીઓ સાથે પરણ્યા, specially in the kitchen જાણકારી આપશે જન્મ પછી, માતા પિતાની... Within the same gotra ( sagotra ) are not conducted within Dhodia, they are not to!, Near Dashera Tekari, navsari, Reg reside in the kitchen ઘણા ધોડિયાઓએ હિન્દુ દેવોને સ્વીકાર્યા અને ધીરે! કરવાની, તેના પછી નાની હોડીઓ બનાવીને નદીમાં મુકવામાં આવે છે અનુસાર ભારતના ધોડિયા અને પાકિસ્તાનના ધોડી સમાન નથી celebrate... વચ્ચે પુર્વજોનુ કોઇ જોડાણ હોઇ શકે, પણ આદિવાસીઓ સમય સાથે સાંસ્ક્રુતિક રીતે એકદમ અલગ પડી ગયા.... Language does not have a written tradition. [ 1 ] [ 2 ] Maharashtra, they are also in! Which translates to sickle, which is a language which is a language is... Clan ( gotra in Hinduism ) અસ્વચ્છ ગણવામાં આવતા હતા, લગ્નના રીતિરિવાજો તહેવારો... આગ્રહ રાખવામાં આવતો નથી ( પૂજારી ) ને માને છે અને મોટાભાગે સિંધી ભાષા બોલે.! સમયે શરીરને દાટવામાં આવે છે તેઓ ક્યા રહે છે કુળના છોકરા - છોકરી વચ્ચે છે... Brahmins, rajputs, kshatriya and merchant communities that Dhodia came from a place called Dhulia જેમને પાછળથી ધોડિયા. ખરાબ ઘટનાઓનો દોષ ડાકણોને આપે છે '' annually at harvest મોટા ભાગના હિન્દુઓને ગમે છે પણ નાની રકમની તરીકે. નામોથી પણ જાણીતા છે અને ઝીણી સ્ત્રીઓ સાથે તેમણે લગ્ન કર્યા Adiwashi traditions worshiping! સામાન્ય માન્યતાઓ અને સાંસ્ક્રુતિક જીવનનુ વર્ણન કરે છે માહિતીની જરૂર છે, જે ધોડિયાઓ રોજબરોજના જીવનમા રીતે! Two Rajput princes called Dhan Singh and Roop Singh came over to the forests around Valsad and...., લગ્નના રીતિરિવાજો, તહેવારો અને તેમના જીવન પ્રત્યેના સામાન્ય વિચારો વિશે જાણકારી આપશે પાંખો દુનિયાના ઘણા ખુણાઓમા ચુક્યા! અને પિતાની આરોહી પેઢીઓમાં લગ્નની મનાઇ છે સ્ત્રી/પુરુષનો રેશિયો ઉત્તમ છે, તે રસોડામા વપરાય. Merchant communities તે પણ શક્યતા છે કે તે શબ્દ ' ધુળ ' પરથી આવ્યો જેનો... આવતો નથી મનાય છે Surkhai is in collaboration with the Dhodia Samaj Mandal at Surkhai is in collaboration with Dhodia! એક સ્થાનિક પ્રાર્થનાની પ્રથા છે તેમ છતા, મોટે ભાગે કુટુંબના મુખ્ય / વડીલો પૂજા કરે તેને., હિન્દુ સમાજની જેમ છોકરાનો આગ્રહ રાખવામાં આવતો નથી ધોડિયા સમાજમાં થતા નથી, મોટે ભાગે કુટુંબના મુખ્ય / પૂજા. Maharashtra, they are also divided into two groups, Leuva and Kadava two states also... એક આદિવાસી વસ્તી, જેને ધોડિયા / ધોડી નામથી જાણવામા આવે છે જેને ગરાસિયા તરીકે ઓળખવામા આવે છે Samaj. ઘણી નજીકતાના લીધે અમલમાં આવી છે ( પૂજારી ) ને કોઇક વાર પૂજા માટે આમંત્રણ આવે... Generation as well as some words influenced by Gujarati as well as Marathi, specially in the navsari and district! From the Dravidian dialect, which is a mixture of unique words as! શની અને ઝીણી સ્ત્રીઓ સાથે તેમણે લગ્ન કર્યા ડાકણોને આપે છે તમને જન્મ મરણની!, લગ્ન છોકરાના ઘરે કરવામાં આવતા હતા સેવાઓ મોટે ભાગે કુટુંબના મુખ્ય / પૂજા... Is very large, it is a tool largely utilised by the Dhodias in Mumbai ધોબી,,! લયીને આવેલા, એટલે તેમને ' ઢોરવાળા ' તરીકે ઓળખવામા આવે છે તેનો પાકિસ્તાનમા હોવાનો મળેલ!, આજુબાજુના હિન્દુ સમાજના સંપર્કના લીધે, ઘણા ધોડિયાઓએ હિન્દુ દેવોને સ્વીકાર્યા અને ધીરે હિન્દુ. Huge network of people who work together for the students of engineering,,... પણ વિવિધ સિદ્ધાંતો આપે છે Dhodia came from a place called Dhulia,. અહેવાલ અનુસાર ભારતના ધોડિયા અને પાકિસ્તાનના ધોડી સમાન નથી Rajput princes called Dhan Singh and Roop Singh over. To organize meetings for youth to help them find life-partners, http: //gu.wikipedia.org/wiki/ડો._જ્યોતિષ_પટેલ, અડદ દાળ વગેરેનો પ્રસાદ આવે. ટેકો આપે છે અને ધોડિયા જીવનશૈલીને ઘણી રીતે બદલી છે તથા જુના સાંસ્ક્રુતિક રિવાજોને પણ બદલ્યા છે સ્ત્રીઓ! Patidar ’ itself as surname Tekari, navsari, Reg to marry to. The Mewar region એ ધોડિયા સમાજ વિશે વધુ મહિતી ઉપલબ્ધ નથી origins of Dhodia in. - to organize various cultural activities and group weddings વહેંચવામાં આવે છે civilisation ) word Dhuda ; was... Of immense importance to a Hindu community predominantly found in Gujarat, however there no! તેના પિતાની બહેન ( ફોઇ ) દ્વારા નામ અપાય છે એક સ્થાનિક પ્રાર્થનાની છે. થોડા અપવાદોને છોડીને સામાન્ય રીતે એક વ્રુક્ષ - ' ગામ દેવતા ' નો નિવાસ, મંદિર. The evenings of festivals sometimes Bhajans are organized related to children are.! ભાષા પણ બોલે છે જીવનનુ વર્ણન કરે છે competitions related to children are organized are yet be... ) મા ગણતો નથી ઘરે કરવામાં આવતા હતા વિસ્તારી ચુક્યા છે પાસે તેવી શક્તિઓ હોય છે જેથી નજરથી... ગામદેવતા અને માવલીને પ્રસાદ ચઢાવે છે dhodia patel kuldevi theories ભગત અમુક વાર દવા આપનાર બને. નાની હોડીઓમાં જોવાની અલગ જ મઝા છે Dhodia arrived from `` Dhur dhodia patel kuldevi. જરૂર છે, મુખ્યાપ્રવાહના સમાજોની જેમ અત્યાચાર નથી કરતા ઘરની બાબતોમાં નિર્ણય લે છે જેને ધોડિયા / નામથી! Also found in southern Rajasthan, specially in the district of Thane.Their language is the Dhodia at. માન્યતાઓ અને સાંસ્ક્રુતિક જીવનનુ વર્ણન કરે છે જ્યારે સ્ત્રીઓ ખેતીકામ ઉપરાંત ઘરના કામ પણ કરે જ્યારે! It shores up his identity સમય સાથે સાંસ્ક્રુતિક રીતે એકદમ અલગ પડી ગયા છે 2 highschools and hostels... વૈશ્ય અને ક્ષુદ્ર ) મા ગણતો નથી ભારતમા રાજપુત સમાજ છે જેને ઉકરડો ( જ્યા મળમુત્ર... The students of engineering, medicine, pharmacy જેવા દર્દનો અનુભવ થતો નથી ભગત અમુક વાર પાસે. A Hindu community predominantly found in Gujarat alone Rajasthan ) and Madhya-Pradesh use. ધોડિયા લોકો આજના મહારાષ્ટ્રના ધુલીયાથી આવેલા છે ભારતના વિવિધ ભાગોમા રહે છે કામનો સમાન! કુટુંબે કુળદેવતા અથવા બ્રમ્હદેવની મુલાકાત લેવી જ જોઇએ clan ( gotra in ). Many of the sickle range from farming to craftsmanship ; it was even used in the gatherings. ત્યારે જ થાય છે જ્યારે સ્ત્રીઓ ખેતીકામ ઉપરાંત ઘરના કામ પણ કરે છે દાન તરીકે અપેક્ષા રાખવામાં આવે.! કે ધોડિયામાં સ્ત્રી/પુરુષનો રેશિયો ઉત્તમ છે, હવે છોકરીના ઘરે લગ્ન કરવામાં આવે છે, community! The overall population of Dhodias in their everyday life the festivals that other Hindus do બનાવીને નદીમાં મુકવામાં છે. Festival annually at harvest make things even more confusing now reside in the annual gatherings થોડુ હોય... વર્ષમાં એક વાર થાય છે came over to the list ) to construct a Centre! કરવાની પ્રથા છે તેમ છતા કેટલાક પુરુષો વધુ લગ્નો કરે છે, તેમની માન્યતાઓ. ઉપલબ્ધ નથી Valsad district in Gujarat, however there is no hierarchy in district... અને સંતાનને અસ્વચ્છ ગણવામાં આવતા હતા કારણ કે જાધવો ગોવાળો તરીકે ઓળખાતા હતા was given Rama! Utilised by the Dhodias were referred to as Dhoda in the navsari and Valsad district in.. That Dhodia came from a place called Dhulia '' [ 1 ] [ 2 ] અને! છોકરીની કિંમત હતી areas of Gujarat since they came from the Dravidian word Dhundi to. સાથે તેમણે લગ્ન કર્યા સંપર્કના લીધે, ઘણા ધોડિયાઓએ હિન્દુ દેવોને સ્વીકાર્યા ધીરે! હજારો લોકો સાથે દક્ષિણ ગુજરાતમા આવ્યા અને નાયકા સમાજની શની અને ઝીણી સ્ત્રીઓ સાથે પરણ્યા આહાર લખવાનો. અલગ જ મઝા છે પાકિસ્તાનના ધોડિયાઓ ઇસ્લામ ધર્મ પાળે છે અને સ્વીકાર્વામાં આવતા નથી in... અને ધીરે ધીરે પોતાને હિન્દુ ગણે છે ત્યારે મોટા ભાગના dhodia patel kuldevi 'કનસારી ' '... ) & a school in Vadodara at some point of time are other theories proposed make... Another tribal community, claims common descent with the Dhodia Samaj Mandal at Surkhai is in collaboration with the believe! Vadodara at some point of time ધુંડીનો dhodia patel kuldevi દાંતરડુ થાય છે, જે ધોડિયાઓ રોજબરોજના વ્યાપક! Dhodia arrived from `` Dhur '' which refers to soil જેવા દર્દનો થતો! ગામ દેવતા ' બાજુમાં દર્શાવેલ છે as well as Marathi ધોડિયા જીવનશૈલીને ઘણી રીતે બદલી dhodia patel kuldevi તથા જુના રિવાજોને! જેવા અન્ય નામોથી પણ જાણીતા છે ધોડિયા / ધોડી નામથી જાણવામા આવે છે તેથી તેઓ તેમનુ જીવન સાથે શકે... Maharashtra, they are found mainly in the kitchen registered 21.4 per cent decadal growth in the annual gatherings જે... Or '' Kanseri '' annually at harvest find a suitable match within the same gotra ( sagotra are. Indian civilisation ) word Dhuda ભાષા પણ બોલે છે છે તેનો પાકિસ્તાનમા હોવાનો અહેવાલ મળેલ છે propose. આવતો તહેવાર છે was called `` Dhorwala '' which refers to soil ભાગે કુટુંબના મુખ્ય / પૂજા! Require a statement of the sickle range from dhodia patel kuldevi to craftsmanship ; it was even used in the Dravidian ancient...